The key on the keyboard that every n00b leaves enabled.
I IS COOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLZ0RZ0R
CUZ I YOOZ CAPS LOCK AND YUU DONT OLOLOLOLOLOLO!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111
viết bởi Racecar56 09 Tháng tư, 2009
The key on your keyboard bellow tab (usually). A favourite among AOL users and outwar fans. If CAPSLOCK is on all your letters will be capitols.
0u7\/\//-\R@/-\01.com: OMFGIMSO1337ROFLOLOLOLO
viết bởi Jim 16 Tháng tư, 2004
Something that for some reason bothers nerds on the internet. WOW BIG LETTERS! How does that bother you?

Oh no big letters!!!! hide everyone hide!!! im having a nose bleed please stop!!!! Its the CAPS LOCK monster!!!
viết bởi BL1NX 05 Tháng tám, 2007

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×