tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
A guy at Digitalhaze, who creates Ar-codes ;o
heres a code of him:
Disable chat function - EU
credit:CAPZkilla
ZJVJ-GEKK-CMTDB
020D-HV9D-R3KP8
viết bởi a dude 09 Tháng một, 2005