Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là poopsterbate:
 
1.
Chase Me, Fuck Me Shoes.

She got CM FM shoes on tonight.
viết bởi Beena V 05 Tháng mười hai, 2008
7 2
 
2.
C.M.F.M. stands for Catch Me Fuck Me! shoes that scream "F___K me!"
Any heel higher than 3 inches. Usually spike or stiletto.
I am going out tonight in my C.M.F.M. shoes!
viết bởi TLuvly 30 Tháng mười hai, 2008
3 1