tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Acronym for Christopher Mother Fucking Robinson

ways pronounced

1. Chris mu fuckin robinson
2. Chris Mothafucking Robinson
"sup CMFR"
"sup Chris mu fuckin robinson"
"call Chris Mothafucking robinson right now!"
viết bởi Clinton, Willam 14 Tháng tư, 2005