tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Shorthand for: Chuckling maniacally to myself.
"Up to now, I haven't had the time to play Diablo III. Up to now. CMTM."
viết bởi Davinchi 17 Tháng năm, 2012
0 0