tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
A SPANISH WORD FOR A BLACK PERSON
CHECK OUT THE COCOLAS THINKIN HE DOWN WITH THE DOMINICANS
viết bởi SMOOTHX33 04 Tháng bảy, 2011