the sound an oriental camera makes
Mr.wong said, "Rook diss ray prease," and the camera went "Crick"
viết bởi mavros 03 Tháng tư, 2006
To kill someone or something
He cricked my eggsack!
viết bởi Ookpick GooseFrubba 24 Tháng chín, 2004
A generalized racial slur. Usable for any race or religion.
Look at that dirty crick over there. He'll never get a job.

Hey, I'm not a crick. I'm a crick.
viết bởi mooglemoogle 15 Tháng năm, 2007
A fictional term for CREEK!
"theres no such thing as a crick amanda.. its CREEK!"
viết bởi bennn88 08 Tháng tư, 2008
A derogatory term used against every single race of the world.
Dude, your such a crick!
viết bởi Sting31 22 Tháng ba, 2008
1)A penis that doesn't hang lower than the ball sack. Even when erect.
2)A ball sack that hasn't dropped.
1) Yo, that dude's dick was so small that he might have even had a crick.

2)Brett had to have a crick man, cuz his voice was so damn high.
viết bởi A-Lu 25 Tháng chín, 2006
another word for crack

those flailers were callin me til 3am for some crick rock lastnite.
viết bởi cocainebeautifuLL 20 Tháng chín, 2007

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×