tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
JAMAICAN SLANG FOR HOT CHICK
look at that criss ting
viết bởi kristoz 03 Tháng hai, 2009