Top Definition
American-Sicilian slang. Means "good fella; best friend".

Used in many italian-american movies.
Hey cumpare! How u doing?

Whats up cumpare?

Lets go cumpare!
viết bởi Federico Iussig Zuliani 29 Tháng tư, 2007
American-Sicilian slang. Means "good fella; best friend".
Hey cumpare! How u doing?

Whats up cumpare?

Lets go cumpare!

viết bởi Federico Iussig Zuliani 28 Tháng tư, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×