Top Definition
Short for "Can't Win Them All"
Man, I can't believe only 3 people came to my potluck... CWTA

Geez, my alarm clock went off, but it was on silent.... CWTA

I ate 40 cakes and now I'm so fat.... CWTA

Avocados were on sale yesterday, but I went back today and the grocery store burned down..... CWTA
viết bởi thankyousomage 05 Tháng năm, 2013
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×