Top Definition
The appearance of dead bodies, small or large amounts, in rural towns and remote locations. Comes from the TV show Muder, She Wrote as death seemingly followed Jessica Fletcher everywhere she traveled.
1. "Looks like they are suffering from a case of Cabot Cove Syndrome".
2. "Cabot Cove Syndrome has struck again, Jessica Fletcher must be around don't you think?"
viết bởi dark_echo19 02 Tháng tư, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×