tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
is irish slang for cake, pie
im gonna eat a caca mulis
viết bởi fifi mcgeek 26 Tháng bảy, 2010