tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
A word you would say to ur motha!
Mom - "Do your homework!"
You - Cachilyo you stupid biatch!
viết bởi Da Boi 06 Tháng mười, 2004