tìm từ bất kỳ, như là fap:
 
1.
A regular dog. Used in Chile.
That super cachupín saved the store from those thiefs.

I fed the cachupín that had nothing to eat from the street.
viết bởi Jocov 24 Tháng tám, 2011