tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A type of hair found randomly in food.
Ew I found a cacia in my soup!
viết bởi fillipsscrewdriverintheass 29 Tháng tám, 2008