tìm từ bất kỳ, như là plopping:
 
1.
Totally Drunk and wasted-- beyond the point of comprehension.
Damn dude, I got hella cackeyed last night.
viết bởi Alchemist14 05 Tháng một, 2011