tìm từ bất kỳ, như là plopping:
 
1.
A useless new player

cack = cr*p

noob = new player
ahh man that guy doesnt know anything, hes a cacknoob
viết bởi Bornugly 06 Tháng tư, 2009

Words related to Cacknoob

crap newb noob shit useless