Top Definition
To cut top off creme egg, scoop out filling, replace with mans milk squeezed out of the backside of a willing participant, replace top of egg and put in freezer until chocolate sets. Wrap back up in foil wrapper. That's how I eat mine!
Would anyone like a cadburys creme smeg?
Hang on a minute, this tastes odd!
That tastes savoury not sweet!
(insert vomit noise)
viết bởi Mingaling 16 Tháng tư, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×