tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
According to Gary "Sarge" Matthews, when Jayson Werth hits a center field homerun!
"It's Cadillac Time!"
viết bởi Christian22 09 Tháng bảy, 2009
55 13
 
2.
When any home run is hit by the Phillies, Gary "The Sarge" Matthews screams this.
Ryan Howard cranks out a home run, the Sarge screams out "CADILLAC TIME"!!!!!
viết bởi poppahayes 23 Tháng mười, 2009
12 2