tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
According to Gary "Sarge" Matthews, when Jayson Werth hits a center field homerun!
"It's Cadillac Time!"
viết bởi Christian22 09 Tháng bảy, 2009
 
2.
When any home run is hit by the Phillies, Gary "The Sarge" Matthews screams this.
Ryan Howard cranks out a home run, the Sarge screams out "CADILLAC TIME"!!!!!
viết bởi poppahayes 23 Tháng mười, 2009