tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
The world's saddest excuse for a troll.
Mark: "Hey did you see that guy who tried to troll me?"
Jay: "Yeah, what a Caisen Mirassou
viết bởi Donald Barrett 22 Tháng mười, 2011