Top Definition
A defined word for poop or shit . A big Poop in a bowl. When someone is to caka. When old man is to take a massive shit in someones mouth such as his young wife.
Wow did you see that caka it was huge. Wow that guy had a huge Caka. Dude i need to go to the bathroom i think i got a huge caka. Wow look at that girl she looks like a caka.
#caka #poop #bowl #mouth #old man
viết bởi XJDUBX 15 Tháng mười, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×