tìm từ bất kỳ, như là fap:
 
1.
One's proud declaration of affection for the Tar Heel State.
Nigga, I rep for da Cakaleezy fasheezy, you know how us Suthun' folk do.
viết bởi Anonymous 02 Tháng chín, 2003