tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A caterpilla that lives among gypsys
Have you seen that Cakapillar with all of those caravans?
viết bởi Georgina12345678 11 Tháng tư, 2011