tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
To fuck in the ass slowly.
I'm about to cakkle you if you don't shut up.
viết bởi Stebel 01 Tháng mười hai, 2009