tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
''Shut Up'' in Portuguese
Você não sabe o que diz.Cala a boca,cara! (You dont know what you say.Shut up,man!)
viết bởi Lucas450[BR] 01 Tháng một, 2014