tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Usually a very smart, sexy, handsome mexican.
He was such a Calaveron
viết bởi McGee 10 Tháng tám, 2003