tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
A phobia of the state of California, a fear of going to California, a fear of the residents of California
"Your lack of travel to California is due to your Cali phobia"
viết bởi reno baby 29 Tháng một, 2008

Words related to Cali phobia

afraid california fear phobia scared