tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
A drunken italian
Did you see that CALIENDO fire down them hoskies!?

Did you know that Caliendo from the bar last night?
viết bởi Anonymous 23 Tháng mười, 2003