tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
A drink that is 50% coke and 50% red goon
we're just on the beach drinking calies
viết bởi dreame 19 Tháng tám, 2008