tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Someone who moved from Texas to California
Linda is a Caliexas
viết bởi EvaGoose 29 Tháng một, 2009

Words related to Caliexas

cali california moving person texas