tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Suprise hugging someone from behind.
Was at the bar last night and gave Shawn Bodle a California back hug.
viết bởi TrevorRobinson 14 Tháng mười một, 2011