tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
When your grandma wraps a yamaka around her dick and shoves it up my ass.
Dude, your grandma gave me a california bunburner last night.
viết bởi Ben Puschert 08 Tháng mười hai, 2010