tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Cocaine
Mikey: Hey Matt wheres that cocaine
Matt: Oh that California Cream Cheese??
Mikey and Matt: YEAH DAWG!!!!
viết bởi Chief LongDong 25 Tháng mười một, 2011