tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
A kid from California who basically lives at the skatepark. Usually amazing at park tricks.
damn that california robot just through down a tre flip back lip down the hubba.
viết bởi caliskater 04 Tháng tư, 2011