tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
taking a shit while talking to someone on the phone
Are you talking to me on the phone while your taking a shit?

Ya, so what I'm "Call Dropping".
viết bởi Ruben the Jewben 25 Tháng sáu, 2009