Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là fapping:
 
1.
1. A World Champion that led the Dallas Mavericks in a overpowering victory over the 76ers.
2. The best blocker in the world.
3. The World Champion.
Calvin Booth schooled you. YOU!
viết bởi Calvin Booth 27 Tháng sáu, 2005
19 10