tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
To turn on your webcam.
More people should cam up on TinyChat.
viết bởi LizzieBabes419 01 Tháng một, 2011