tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A scout camp in Oklahoma
I went to camp tom hale and earned lots of merit badges
viết bởi sevolnayr 02 Tháng năm, 2011