tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
(verb)

The act of using a webcam session for intimate purposes.
A take on the word 'cumshot'.
I camshotted a really hot girl last night!
viết bởi CJ xD 28 Tháng năm, 2010