tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
appartently it's micheal bublé. good for him.
omg omg omg omg! I love bublé he's the Canadian king of swing!!
viết bởi chomple chomple 16 Tháng năm, 2010