tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
What southern grandmothers call a Vagina
Girl you better stop being so fresh. You can't let everybody into your candy box.
viết bởi dehubb 25 Tháng mười, 2011