tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
TO order at least 4 pints of beer on a Monday evening
"4 pints already? She's cannonballin', amirite?"
viết bởi Ronnie-B 04 Tháng sáu, 2012