tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Derogatory A Canadian Person

I can't believe we got a campsite next to a bunch of goddamn Canuckistanis
viết bởi Lehk 26 Tháng chín, 2005