tìm từ bất kỳ, như là sparkle pony:
 
1.
Cap'n Crunch mixed with vodka.
Randy the village drunk always ate Cap'n Crunk for breakfast.
viết bởi Wray&Nephew 24 Tháng mười một, 2012