Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
Derrogatory word to a black person.
That nigga ran like a damn cape walrus.
viết bởi Kornelius 29 Tháng tám, 2008
0 0

Words related to Cape Walrus:

black cape nigga nigger walrus