tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The city of the defending World Series champions.
Chicago is the 2006 Capital of baseball!!!!!
viết bởi tenaciousd6936 16 Tháng bảy, 2006

Words related to Capital of baseball

baseball capital capitel capitil of