tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
When a Millado man has anal sex with a white woman
it is self explanatory
viết bởi Jonah Hill 26 Tháng một, 2004