tìm từ bất kỳ, như là half chub:
 
1.
Someone who abuses the Caps Lock key on their keyboard.
John: I DONT WANT TO DO THIS I WANT TO SPAM SPAM
Mod: Shut down this capser!
viết bởi TheBigerMan 30 Tháng sáu, 2011
2 0

Words related to Capser

capitals lock