Top Definition
To fuck a very large chick in the ass. Referring to the woman as being a boat, you flip her over (capsize) and fuck that fudge makin hole.
I Capsized your girlfriend, Laquishaconnisha, so hard last night!
viết bởi bromoney 10 Tháng tư, 2011
when you're drunk out of your mind. also see: jap-nasty
GOD I WAS FUCKING CAPSIZED LAST NIGHT. how did I get home?
viết bởi neu 26 Tháng một, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×