Top Definition
-noun
1. a very deep state of mind in which one is troubled, worried, anxious, or concerned for another: He felt smothered from such caringfulness shown by his mother.

2. close protection; guarding: The child felt safe under the caringfulness of his great friend.

-verb (caringfulness-ing)
1. To greatly support another; The nurse's caringfulness-ing showed made her patient think she'd do anything for him.
1) He felt smothered from such caringfulness shown by his mother.

2) The child felt safe under the caringfulness of his great friend.

3) The nurse's caringfulness-ing showed made her patient think she'd do anything for him.
viết bởi Gabby loves Maylie :D 14 Tháng mười hai, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×